Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Nieuwsbrieven

23 oktober 2019
Nieuwsflits 18 oktober 2019
23 oktober 2019
Nieuwsflits 11 oktober 2019
04 oktober 2019
Nieuwsflits 4 oktober 2019

Schooltijden

Schooltijden  
maandag 8.45 - 14.30
dinsdag 8.45 - 14.30
woensdag 8.45 - 12.45
donderdag 8.45 - 14.30
vrijdag 8.45 - 14.30

 Om 8.35 uur worden de deuren geopend. De ouders van de kinderen van de kleutergroep mogen mee naar binnen. De ouders wordt verzocht het afscheid niet te lang te maken. De kinderen van de andere groepen kunnen bij de deur aan de zorg van de school worden toevertrouwd.

Wij verzoeken alle ouders om ruim op tijd hun kind op school te brengen.
We merken dat het voor ouders niet altijd meevalt om met hun kind op tijd op school te zijn. Het kan natuurlijk gebeuren dat er omstandigheden zijn, waardoor dit gebeurt. Echter structureel te laat komen is nadelig voor het dagritme van uw kind en het stoort de leerkracht bij de start van de lesdag.
Dit alles wordt samen met de ziekmeldingen in ons administratie vastgelegd en bijgehouden.

NB: volgens de leerplichtregeling geldt: bij 15 keer te laat komen is melding bij de leerplichtambtenaar door de directeur verplicht.

Vondelschool

Schuttersweg 36
1217 PZ Hilversum

(035) 621 16 16

directie@vondelschoolhilversum.nl

NL63 ABNA 0455 4203 43