Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Nieuwsbrieven

23 oktober 2019
Nieuwsflits 18 oktober 2019
23 oktober 2019
Nieuwsflits 11 oktober 2019
04 oktober 2019
Nieuwsflits 4 oktober 2019

MR / GMR

De Wet medezeggenschap in het onderwijs regelt de medezeggenschap van ouders en personeel op school. De medezeggenschapsraad (MR) is een gekozen raad.
Er hebben twee ouders en twee leerkrachten zitting in de MR.

Daarnaast zit er vanuit onze school een ouder in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) - dit is de overkoepelende MR van de Stichting Openbaar Onderwijs Hilversum.
Het GMR lid is ook aanwezig bij de MR vergaderingen.

De MR adviseert en/of verleent haar instemming over beleidsmatige en bestuurlijke aangelegenheden. Hieronder staan verslagen van de vergaderingen van de MR.

De vergaderingen van de MR zijn openbaar. Bij deze nodigt de MR je van harte uit om een keer een vergadering bij te wonen. 

Mocht je nog vragen hebben dan kunt u altijd contact met ons opnemen via E-mail: mr@vondelschoolhilversum.nl

Leden MR
Namens de ouders:                      Namens de leerkrachten:
Bart Bloemen                                  Manon Snaterse
Christine Griffioen                           Marie-José Nelis Janssen

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) 
Bart Bloemen

 

Notulen MR

Notulen MR vergadering 30 januari 2018

Notulen MR vergadering 20 november 2017

Notulen MR vergadering 28 september 2017

Notulen MR vergadering 11 juli 2017

Notulen MR vergadering 8 juni 2017

Notulen MR vergadering 14 maart 2017

Notulen MR vergadering 12 januari 2017

Notulen MR vergadering 7 december 2016

Notulen MR vergadering 13 september 2016

Notulen MR vergadering 5 juli 2016

Notulen MR vergadering 7 april 2016

Notulen MR vergadering 12 januari 2016

Notulen MR vergadering 12 november 2015

Notulen MR vergadering 14 oktober 2015

Notulen MR vergadering 15 juni 2015

Notulen MR vergadering 27 mei 2015

Notulen MR vergadering 13 april 2015

Notulen MR vergadering 17 februari 2015

Notulen MR vergadering 10 december 2014

 

Vondelschool

Schuttersweg 36
1217 PZ Hilversum

(035) 621 16 16

directie@vondelschoolhilversum.nl

NL63 ABNA 0455 4203 43