Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Nieuwsbrieven

23 oktober 2019
Nieuwsflits 18 oktober 2019
23 oktober 2019
Nieuwsflits 11 oktober 2019
04 oktober 2019
Nieuwsflits 4 oktober 2019

De Ouderraad - OR

Wij hopen dat bij u bekend is dat de OR het team organisatorisch en financieel (middels de vrijwillige ouderbijdrage) ondersteunt bij evenementen en festiviteiten op school. 
Dit zijn bijvoorbeeld de sint- en kerstviering, paasontbijt, carnaval, avondvierdaagse, schoolvoetbal, afscheid van groep 8, maar ook het bijhouden van de bibliotheek en de aanschaf van de nodige nieuwe boeken voor de leerlingen.


Het decoteam versiert de school, waarbij de hal centraal staat, in thema van het seizoen. Wel zullen zij regelmatig, zeker rond de Sint- en Kerstperiode, een beroep doen op ouders om te helpen.

In de ouderraad nemen ouders zitting (zie de namen hieronder). 
Er is een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. 
Eén van de teamleden is contactpersoon tussen het team en de ouderraad. 
De penningmeester beheert de gelden van de ouderbijdragen.


De voorzitter van de raad heeft regelmatig overleg met de directeur over gemeenschappelijke activiteiten (Gemeenschappelijke Ouderraad, GOR).


De Ouderraad bestaat dit jaar uit:

Martina   Namens het team      
Marij   Voorzitter   Daniël groep 8, Kasper groep 6  
Joke   Penningmeester   Lennard groep 4, Eline groep 2  
Samantha   Secretaris   Misha groep 6  
Mascha   Lid   Sieb groep 7, Teun groep 4  
Hetty   Lid   Mees groep 7, Liz groep 5  
Suzan   Lid   Adam groep 3  
Vero   Lid   Derk groep 6  
Eric   Lid   Anne groep 7  
Yvette   Lid   Tijn groep 6, Kiki groep 3  
 Liesbeth   Lid   Femke groep 6  
 Anne   Lid   Bente groep 4, Pleun groep 2  


Bankrekeningnummer Ouderraad Vondelschool Hilversum: 
IBAN: NL48INGB0000160176

E-mail:  or@vondelschoolhilversum.nl

 

Vondelschool

Schuttersweg 36
1217 PZ Hilversum

(035) 621 16 16

directie@vondelschoolhilversum.nl

NL63 ABNA 0455 4203 43