Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Nieuwsbrieven

23 oktober 2019
Nieuwsflits 18 oktober 2019
23 oktober 2019
Nieuwsflits 11 oktober 2019
04 oktober 2019
Nieuwsflits 4 oktober 2019

Missie en Uitgangspunten

De missie

Samen met ouders begeleiden we kinderen bij hun ontwikkeling tot sterke en sociale mensen. Onze leerlingen gaan met plezier naar school en hebben vertrouwen in zichzelf en elkaar. Wij geloven in de kracht van kleinschaligheid. We zijn geworteld in de buurt en bieden een veilige omgeving waarbinnen het kind optimaal kan leren.

Onze uitgangspunten

Als team hebben wij een aantal uitgangspunten geformuleerd voor onszelf, kinderen en ouders. Eenvoudig geformuleerd, maar niet minder belangrijk. We voelen ons verantwoordelijk om aan deze uitgangspunten gestalte te geven en elke dag proberen wij hier zo goed mogelijk naar te handelen. 

  • Een veilige plek is essentieel om te leren
  • Onze onderwijsaanpak sluit aan op de behoefte van het kind
  • Ouders worden intensief betrokken bij het leerproces
  • Kinderen verdienen rust, structuur en duidelijkheid
  • De leeromgeving is rijk en van deze tijd
  • We denken in mogelijkheden
  • We hebben waardering voor de inzet van onze leerkrachten

Samen met ouders zijn wij verantwoordelijk voor de schoolse ontwikkeling van het kind. De uitgangspunten die wij hanteren komen dikwijls terug in het contact met onze ouders.

Vondelschool

Schuttersweg 36
1217 PZ Hilversum

(035) 621 16 16

directie@vondelschoolhilversum.nl

NL63 ABNA 0455 4203 43