Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Nieuwsbrieven

23 oktober 2019
Nieuwsflits 18 oktober 2019
23 oktober 2019
Nieuwsflits 11 oktober 2019
04 oktober 2019
Nieuwsflits 4 oktober 2019

Missie en Uitgangspunten

De missie

Wij zijn een laagdrempelige school die midden in de wijk staat en leerlingen begeleidt om zelfstandige, zelfbewuste en sociale kinderen te worden die ieder naar eigen mogelijkheden maximaal presteren.

Onze uitgangspunten

Kinderen moeten een ononderbroken ontwikkeling doormaken

We hebben leerlijnen ontwikkeld met tussenstappen en regelmatige controle- en toetsmomenten. Uit de resultaten van de toetsen blijkt hoe het kind vordert op de leerlijn. De leerkrachten overleggen, stemmen af en werken samen om een ononderbroken ontwikkeling te realiseren.


Kinderen moeten zich kunnen ontwikkelen in hun eigen tempo en met eigen mogelijkheden

In ons onderwijs houden we rekening met de verschillen tussen kinderen. Niet ieder kind leert op dezelfde manier. Door gebruik te maken van verschillende aanbiedingsvormen en dag- en weektaken streven we naar onderwijs op maat.

 

Het onderwijs moet rekening houden met de verschillende ontwikkelingsfasen

Ons onderwijs is zo ingericht, dat we in de jongste groepen ontwikkelingsgericht werken en vanaf groep drie geleidelijk overgaan naar het meer vakgericht werken.

 

De school moet tijdig problemen signaleren en oplossen

Als door observatie/toetsing blijkt, dat een kind moeilijkheden in de leerstof ondervindt, krijgt het extra hulp van de eigen groepsleerkracht of van de extra begeleider. De groepsleerkracht/extra begeleider kan hierbij ondersteuning krijgen van een intern begeleider die de algemene leerlingenzorg coördineert en toeziet op het gebruik van het leerlingvolgsysteem.

 
We volgen onderwijskundige ontwikkelingen

We combineren ‘het goede van vroeger en het goede van nu’ en volgen de onderwijskundige ontwikkelingen. De komende jaren werken we aan 21e-eeuwse vaardigheden. Door een goede organisatie, een evenwichtige planning en een doelgerichte aanpak beïnvloeden we de prestaties van de leerlingen op een positieve manier.

 
We zijn een veilige, gezellige school

Onze school is gezellig en kindvriendelijk ingericht. De materialen staan in open kasten en zijn daarmee toegankelijk voor de kinderen. De afspraken die we met de kinderen maken, zijn gericht op het scheppen van een optimaal speel- en werkklimaat, zodat kinderen optimaal kunnen presteren.

 

We motiveren leerlingen

We benaderen kinderen op een positieve manier en bieden hen een uitgekiend lesrooster met een evenwichtige dagindeling met een verscheidenheid in werkvormen.

 

We houden leerresultaten voortdurend bij

Naast de gegevens die we uit observaties en toetsen die behoren bij de methodes verkrijgen, hanteren we een leerlingvolgsysteem. Dit bestaat uit niet-methodegebonden toetsen die we voor de verschillende vakgebieden in vastgestelde periodes in het schooljaar afnemen.

 

De zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid van kinderen vergroten

Door gebruik te maken van dag- en weektaken, materialen met zelfcontrole en door dagelijks terugkerende momenten van zelfstandig werken, vergroten kinderen de zelfstandigheid en de eigen verantwoordelijkheid.

 

Vondelschool

Schuttersweg 36
1217 PZ Hilversum

(035) 621 16 16

directie@vondelschoolhilversum.nl

NL63 ABNA 0455 4203 43