Leren is leuk!
Welkom bij openbare basisschool Vondelschool

Wij zijn een kleinschalige openbare basisschool in Boomberg, gevestigd in een monumentaal Dudokpand. Op onze basisschool is veel aandacht voor de cognitieve en sociale ontwikkeling van het kind. Wij hebben ambitie én maken plezier. Onze leerlingen werken serieus en taakgericht aan de leerstof, maar hebben ook plezier bij het samenwerken aan projecten of bij de verzorging van onze schoolkonijnen. Wij staan als team voor veiligheid. Als kinderen zich fijn voelen laten ze zien wat ze kunnen.

De Vondelschool is één van 16 de scholen van Stip Hilversum. Op onze school zijn negen klassen.  We hebben drie gecombineerde kleutergroepen: de mollengroep, de vossengroep en de paardengroep. Voor groep 3 tot en met 8 is er voor elk leerjaar één aparte groep. 

Op onze Facebook- en Instagrampagina  vind je de laatste updates over onze school!

Over de Vondelschool

Samen met ouders hebben wij een aantal uitgangspunten opgesteld. Eenvoudig geformuleerd, maar niet minder belangrijk.

  • Een veilige plek is essentieel om te leren
  • We dagen kinderen uit het beste uit zichzelf te halen
  • Onze onderwijsaanpak sluit aan op de behoefte van het kind
  • Ouders worden intensief betrokken bij het leerproces
  • We denken in mogelijkheden
  • De leeromgeving is rijk en van deze tijd
  • Kinderen verdienen rust, structuur en duidelijkheid
  • We hebben waardering voor de inzet van onze leerkrachten


Kom langs en ervaar zelf hoe de sfeer op onze openbare basisschool is. Je kunt een afspraak maken met Pauline Simons, directeur a.i. (tot 01/01/2023 i.v.m. zwangerschapsverlof directeur Anna van Hiele, voor deelname aan een kennismakingsochtend. Zij is bereikbaar via directie@vondelschoolhilversum.nl