Ons onderwijs

Op onze school werken wij evidence-informed. Dit betekent dat wij doen wat werkt; dat wat wetenschappelijk bewezen is vertalen wij naar onze eigen onderwijspraktijk. Op deze manier kunnen wij goed onderwijs aan alle leerlingen bieden.

Thematisch werken bij de kleuters

De kinderen in groep 1/2 leren aan de hand van thema's. Voorbeelden van recente thema's zijn 'Ik ga op reis', 'Giga-groen' en  'Waar is Sinterklaas?' Aan deze thema's zijn heldere leerdoelen gekoppeld die ertoe leiden dat de kinderen straks een vloeiende overstap naar groep 3 kunnen maken. Nieuwe leerdoelen worden aangeboden volgens het EDI-model (zie hieronder). In de verschillende hoeken in de klas wordt spelenderwijs een vervolg gegeven aan dat wat de kinderen hebben geleerd. Daarnaast is er ook ruimte om zelf te onderzoeken en te ontdekken en wordt er veel buiten gespeeld. 

Expliciete directe instructie

Alle nieuwe leerstof bieden wij aan volgens het model van Expliciete Directe Instructie (EDI). Dit model zorgt door het interactieve karakter ervan voor een hoge betrokkenheid van de leerlingen en heeft als doel dat alle leerlingen het aangeboden lesdoel halen. Belangrijke componenten van het model zijn:

  • Het ophalen/checken van voorkennis om te weten of we bestaande kennis kunnen uitbreiden en/of er op voortbouwen.
  • Het presenteren en expliciet maken van het lesdoel aan de leerlingen: wat kan ik na deze les?
  • Het voordoen door de leerkracht: 'zo los je deze som op' of 'dit is de regel die je toepast'.
  • Het samen inoefenen met de leerkracht.
  • Het samen inoefenen met een maatje.
  • Zelf oefenen.
  • Een laatste check door de leerkracht om te kijken of de leerling het lesdoel behaald heeft.


Samenwerkende partijen