Oudercommunicatieapp Parro

Parro is een communicatieapp die speciaal ontwikkeld is voor basisscholen in Nederland en deze app wordt ook gebruikt op de Vondelschool. We vinden goed en laagdrempelig contact met ouders belangrijk en daar draagt deze app aan bij. De Parro app is te installeren op de mobiele telefoon en ook online beschikbaar. Inloggen op Parro voor ouders met kinderen op de Vondelschool kan via www.talk.parro.com

In de app ontvangen ouders wekelijks leuke foto's van de groep, kunnen zij een kort bericht sturen aan de leerkracht (bijv. absentiemelding), zich inschrijven voor oudergesprekken of zich opgeven om te helpen bij schoolactiviteiten. 

De leerkrachten zijn op hun werkdagen bereikbaar op deze app tussen 08.00 en 17.00 uur.

Samenwerkende partijen