Ouderbetrokkenheid

Wij vinden het belangrijk dat ouders betrokken zijn bij de ontwikkeling van hun kind. Ouders worden van groep 3 t/m 8 uitgenodigd voor een startgesprek (in september), een voortgangsgesprek (in november) en rapportgesprek (in maart). Bij het eindrapport worden ouders uitgenodigd als de leerkracht dat nodig vindt of als ouders daar zelf behoefte aan hebben. Vanaf groep 4 zijn de gesprekken samen met het kind.
Voor de kleuters geldt een afwijkende gesprekkencyclus.

Daarnaast worden ouders uitgenodigd voor informatie-avonden (zie jaarkalender). Te allen tijde kan een afspraak gemaakt worden met de leerkracht buiten deze gesprekken om. 

Samenwerkende partijen