Ziek melden

Mocht je kind door ziekte niet aanwezig kunnen zijn op school dan ontvangen onze leerkrachten hiervan graag via Parro een bericht van de ouder/verzorger. We vinden het fijn als ouders het bericht voor 8.15u versturen, zodat leerkrachten voorafgaand aan de start van de les al op de hoogte zijn.

Samenwerkende partijen