Aanmelden nieuwe leerling

Heb je een eerste kind gekregen en heb je positieve verhalen gehoord over de Vondelschool? Ouders zijn van harte welkom om kennis te maken op onze school én een kijkje te nemen in de klassen. 

We bieden rondleidingen aan vanaf het moment dat het kind één jaar oud is. Vanaf 18 maanden kan het kind definitief worden ingeschreven voor de Vondelschool. Broertjes en zusjes van kinderen van de Vondelschool kunnen vanaf geboorte worden ingeschreven.

Inschrijven voor nieuwe ouders kan nadat de rondleiding heeft plaatsgevonden. Het aanmeldingsformulier voor de Vondelschool kun je hier downloaden. Dit formulier is digitaal in te vullen. Je kunt het ingevulde formulier vervolgens versturen naar onze directeur, Anna van Hiele. Haar e-mailadres is directie@vondelschoolhilversum.nl.

In ons pand is ook BSO Vondel (Bink) gevestigd. Kinderen tot en met groep 3 kunnen na schooltijd op school blijven voor de BSO. Oudere kinderen worden door de pedagogisch medewerkers van Bink opgehaald en op locatie Talud opgevangen. Naast Bink werken wij ook samen met BSO Toppie en BSO Koningskinderen. Beide BSO's halen na schooltijd kinderen op voor opvang. Aanmelden voor de BSO kan via de website van de BSO-organisatie naar keuze

Update juni 2021

We hebben op dit moment geen ruimte voor zij-instroom bij de kleuters. In andere groepen is beperkt ruimte voor zij-instroom.
Voor kinderen met geboortejaar 2017 hebben we helaas geen plek meer.
Voor kinderen met geboortejaar 2018 is er een wachtlijst, plaatsingskans is klein.
Voor kinderen met geboortejaar 2019 (of jonger) is er nog ruimte

Samenwerkende partijen