Aanmelden nieuwe leerling

Heb je een eerste kind gekregen, zijn jullie recent naar Hilversum verhuisd of overweeg je een andere school voor je kind en heb je positieve verhalen gehoord over de Vondelschool? Ouders zijn van harte welkom om kennis te maken op onze school én een kijkje te nemen in de klassen. 

Het aanmeldingsformulier voor de Vondelschool kun je hier downloaden. Dit formulier is digitaal in te vullen. Je kunt het ingevulde formulier vervolgens versturen naar onze directeur, Anna van Hiele. Haar e-mailadres is directie@vondelschoolhilversum.nl. Zij neemt contact op voor een kennismakingsgesprek.

In ons pand is ook BSO Vondel (Bink) gevestigd. Kinderen tot en met groep 3 kunnen na schooltijd op school blijven voor de BSO. Oudere kinderen worden door de pedagogisch medewerkers van Bink opgehaald en op locatie Talud opgevangen. 

Naast Bink werken wij ook samen met BSO Toppie en BSO Koningskinderen. Beide BSO's halen na schooltijd kinderen op voor opvang.

Aanmelden voor de BSO kan via de website van de BSO-organisatie naar keuze.

Samenwerkende partijen