Aanmelden nieuwe leerling

Heb je een eerste kind gekregen en heb je positieve verhalen gehoord over de Vondelschool? Ouders zijn van harte welkom om kennis te maken op onze school én een kijkje te nemen in de klassen. 

We bieden rondleidingen aan vanaf het moment dat het kind één jaar oud is. Vanaf 18 maanden kan het kind definitief worden ingeschreven voor de Vondelschool. Broertjes en zusjes van kinderen van de Vondelschool kunnen vanaf geboorte worden ingeschreven.

Je kunt via mail contact opnemen met onze directeur, Anna van Hiele, voor een rondleiding. Vermeld in de aanvraag altijd de naam en geboortedatum van het kind. Voor het aanvragen van een rondleiding is het niet nodig om het aanmeldingsformulier in te vullen.

Inschrijven voor nieuwe ouders kan pas nadat de rondleiding heeft plaatsgevonden. Onze ervaring is dat ouders op basis van een rondleiding goed kunnen inschatten of onze school past bij kind en gezin. Het aanmeldingsformulier voor de Vondelschool kun je hier downloaden. Dit formulier is digitaal in te vullen. Je kunt het ingevulde formulier vervolgens versturen naar onze directeur. Haar e-mailadres is directie@vondelschoolhilversum.nl. Het invullen en versturen van het formulier biedt geen garantie op een plek. Er is pas sprake van een definitieve inschrijving (dus definitieve plek) als deze door de directeur schriftelijk is bevestigd.

In ons pand is ook BSO Vondel (Bink) gevestigd. Kinderen tot en met groep 3 kunnen na schooltijd op school blijven voor de BSO. Oudere kinderen worden door de pedagogisch medewerkers van Bink opgehaald en op locatie Talud opgevangen. Naast Bink werken wij ook samen met BSO Koningskinderen. Aanmelden voor de BSO kan via de website van de BSO-organisatie naar keuze

Update maart 2022

In de meeste groepen is op dit moment geen ruimte voor zij-instroom. Neem contact op met onze directeur om te bespreken welke mogelijkheden er zijn.

Voor kinderen met geboortejaar 2018 hebben we helaas geen plek meer.
Voor kinderen met geboortejaar 2019 is er een korte wachtlijst.
Voor kinderen met geboortejaar 2020 (of jonger) zijn er nog plekjes.

Zij-instroom

Gaan jullie verhuizen en daarom op zoek naar een goede school? 

In een aantal groepen is er plek voor zij-instroom. Om te kunnen bepalen of wij het kind de juiste ondersteuning kunnen bieden wordt altijd eerst contact opgenomen met de huidige school. Op basis van dit gesprek (en eventueel aanvullend onderzoek) wordt besloten of wij het kind een passende plek kunnen bieden.

Wij kunnen alleen aan ouders met (de optie op) een huur- of koophuis in de buurt aannemen. Ouders die nog op zoek zijn naar een huis worden op de reservelijst geplaatst.

Samenwerkende partijen