Nieuwe leerlingen

 

Kennismaken

Heb je een eerste kind gekregen en heb je positieve verhalen gehoord over de Vondelschool? Ouders zijn van harte welkom om kennis te maken op onze school én een kijkje te nemen in de klassen. 

Nieuwe ouders zijn welkom op onze kennismakingsochtenden iedere laatste vrijdag van de maand. Tijdens deze kennismakingsochtend krijgen ouders informatie over de school en is er gelegenheid tot het stellen van vragen. Daarna zullen leerlingen uit groep 8 een rondleiding geven door de school.
Deelname aan deze kennismakingsochtenden kan vanaf het moment dat het kind één jaar oud is.

Aanmelden voor een kennismakingsochtend kan via directie@vondelschoolhilversum.nl.  Vermeld in de mail de naam en geboortedatum van het kind. Het is niet nodig om dan al het aanmeldingsformulier in te vullen.

De kennismakingsochtenden zijn op vrijdag:
27 januari 2023
17 februari 2023
31 maart 2023
14 april 2023
26 mei 2023
30 juni 2023

Aanmelden

Vanaf 18 maanden kan het kind definitief worden ingeschreven voor de Vondelschool. Broertjes en zusjes van kinderen van de Vondelschool kunnen vanaf geboorte worden ingeschreven.

Inschrijven voor nieuwe ouders kan pas nadat de rondleiding heeft plaatsgevonden. Onze ervaring is dat ouders op basis van een rondleiding goed kunnen inschatten of onze school past bij het kind en het gezin. Het aanmeldingsformulier voor de Vondelschool kun je hier downloaden. Dit formulier is digitaal in te vullen. Je kunt het ingevulde formulier vervolgens versturen naar directie@vondelschoolhilversum.nl. Het invullen en versturen van het formulier biedt geen garantie op een plek. Er is pas sprake van een definitieve inschrijving (dus definitieve plek) als deze door de directeur schriftelijk is bevestigd.

BSO

In ons pand is ook BSO Vondel (Bink) gevestigd. Kinderen tot en met groep 3 kunnen na schooltijd op school blijven voor de BSO. Oudere kinderen worden door de pedagogisch medewerkers van Bink opgehaald en op locatie Talud opgevangen. Naast Bink wordt BSO verzorgd door Koningskinderen, Kindergarden en Compananny. Aanmelden voor de BSO kan via de website van de BSO-organisatie naar keuze.

Update januari 2023

Voor kinderen met geboortejaar 2020 is er een wachtlijst.
Voor kinderen met geboortejaar 2021 is er een korte wachtlijst.

Zij-instroom

Gaan jullie verhuizen en zijn jullie daarom op zoek naar een goede school? 

In een aantal groepen is er plek voor zij-instroom. Om te kunnen bepalen of wij het kind de juiste ondersteuning kunnen bieden, wordt altijd eerst contact opgenomen met de huidige school. Op basis van dit gesprek (en eventueel aanvullend onderzoek) wordt besloten of wij het kind een passende plek kunnen bieden.

Wij kunnen alleen aan ouders met (de optie op) een huur- of koophuis in de buurt aannemen. Ouders die nog op zoek zijn naar een huis worden op de reservelijst geplaatst.

Samenwerkende partijen