Schooltijden

Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag zijn de schooltijden als volgt:
  • 8.35: Kinderen mogen naar binnen
  • 8.45: Start van de les
  • 14.30: Kinderen zijn uit

 

Op woensdag zijn de schooltijden als volgt:

  • 8.35: Kinderen mogen naar binnen
  • 8.45: Start van de les
  • 12.45: Kinderen zijn uit

    Op onze school is zowel een voorschoolse als naschoolse BSO-voorziening (opvang).
    Deze wordt aangeboden door Bink kinderopvang.

Samenwerkende partijen