Schooltijden

Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag zijn de schooltijden als volgt:
  • 08.35: Kinderen mogen naar binnen
  • 08.45: Start van de les
  • 14.30: Kinderen zijn uit

 

Op woensdag zijn de schooltijden als volgt:

  • 08.35: Kinderen mogen naar binnen
  • 08.45: Start van de les
  • 12.45: Kinderen zijn uit

    Op onze school is zowel een voorschoolse als naschoolse BSO-voorziening (opvang).
    Deze wordt aangeboden door Bink Kinderopvang. Ouders zijn vrij om andere opvangorganisaties in de arm te nemen. 

Samenwerkende partijen