Schooltijden

Onze schooltijden zijn als volgt:

08.35 u: Kinderen mogen naar binnen
08.45 u: Start van de les
14.30 u: Kinderen zijn uit 

Op woensdag zijn de kinderen om 12.45 u uit.
Bij de kleuters gaan de deuren open om 08.40 u. 


Op onze school wordt door Bink Kinderopvang voor- en naschoolse opvang aangeboden. Na school blijven de kinderen van groep 1 t/m 3 op school. De kinderen vanaf groep 4 gaan, begeleid, naar het Talud. Bij het Talud is ook de voorschoolse opvang.
Ouders zijn vrij om andere opvangorganisaties in de arm te nemen. 

Samenwerkende partijen