Op onze school zijn er veel kinderen die één of meer dagen per week naar de BSO van Bink gaan.
Wij werken op dit moment niet samen met andere bso-organisaties.


Voor ouders die 's ochtends vroeg weg moeten heeft Bink ook een voorschoolse voorziening.

Aangezien er ook op BSO's sprake kan zijn van een wachtlijst, in het bijzonder op populaire opvangdagen, wordt aangeraden bij de schoolkeuze voor de Vondelschool het kind ook direct op te geven voor de BSO.

Aanmelden voor de BSO kan via de website van Bink.

Samenwerkende partijen