Op onze school zijn er veel kinderen die één of meer dagen per week naar de BSO gaan.

Wij werken samen met drie BSO-organisaties: Bink, Toppie en Koningskinderen. De opvang door Bink is voor de jongste kinderen (groep 1/2) op onze school in de kleutergroepen, Toppie en Koningskinderen bieden opvang op een andere locatie in Hilversum.

Voor ouders die 's ochtends vroeg weg moeten heeft Bink ook een voorschoolse voorziening.

Aangezien er ook op BSO's sprake kan zijn van een wachtlijst, in het bijzonder op populaire opvangdagen, wordt aangeraden bij de schoolkeuze voor de Vondelschool het kind ook direct op te geven voor de BSO.

Aanmelden voor de BSO kan via de website van de BSO-organisatie naar keuze.

Samenwerkende partijen