De MR van de Vondelschool stelt zich voorGijs Heuvingh

Vader van Sam (groep 5) en Livia Roos (groep 1). Sinds mijn kinderen naar school gaan, realiseer ik me hoe belangrijk het is voor kinderen om een veilige omgeving op school te hebben met een goed team leerkrachten en kwalitatief goed onderwijs. Dat heeft mij doen besluiten mij aan te melden voor de MR, zodat ik op beleidsmatig vlak hier een bijdrage aan kan leveren. Dit zal ik op een kritisch opbouwende en meedenkende manier doen. Met mijn financiële achtergrond kan ik daarbij de MR en de directeur bijstaan in de financiële zaken van de school, zoals begroting en investeringen. Daarnaast zie ik dat, naast alle andere vaardigheden die op school worden aangeboden, digitale vaardigheden in de huidige maatschappij steeds belangrijker worden. Daarom zal ik mij ook hard maken om voldoende aanbod van digitale leerstof en middelen in en naast het lesprogramma te krijgen.


Petra Kerstens

De MR is voor mij een leuke plek om betrokken te zijn bij de school van mijn twee kinderen: Suze (nu in groep 3) en Felix (nu in groep 5). Daarnaast ben ik vanuit mijn werk als organisatiecoach & consultant altijd bezig met organisaties beter, leuker en zinvoller maken. Met die bril kijk ik ook naar de Vondelschool en hoop ik bij te dragen aan een sterke, open en veilige school. Vanuit de MR heb je een unieke positie om mee te kijken en denken in het beleid en koers van de school. De mogelijkheden daarvoor zijn wettelijk vast gelegd, en ik geloof in constructief en kritisch meedenken vanuit een gedeeld belang. Iedere ouder kan bijdragen aan een sterke school! Spreek me gerust aan op school als je vragen of ideeën hebt.


Jet Winteraecken

Leerkracht groep 1/2 - Mollengroep. Na jaren in het buitenland te hebben gewoond en gewerkt ben ik sinds 2019 werkzaam op de Vondelschool. In het buitenland heb ik met verschillende onderwijssystemen gewerkt en ben daar geïnspireerd om op een andere manier naar het onderwijs te kijken. Ik geloof dat onderwijs kinderen moet inspireren en uitdagen om vanuit hun eigen nieuwsgierigheid te willen leren. De basis hiervoor is een veilige school, waar kinderen gezien en gehoord worden. Vanuit mijn rol als leerkracht in de MR wil ik graag een bijdrage leveren om de Vondelschool een veilige en inspirerende school te laten zijn voor zowel leerlingen als leerkrachten.


Marie-José Nelis-Janssen

Leerkracht groep 5. Zes jaar geleden begon ik op de Vondelschool in groep 1/2, daarna ben ik via groep 6, in groep 5 terecht gekomen. Voordat ik op de Vondelschool kwam werken heb ik op de Leeuwenhoekschool (nu de Sterrenschool) gewerkt en bij veel STIP scholen ingevallen, zo kon ik overal in de ‘keuken’ kijken en de mooie dingen meenemen. Niet alleen is goed onderwijs voor iedereen noodzakelijk, ook een open, veilige en prettige sfeer is van belang. Zo kunnen de kinderen een goede basis leggen voor hun verdere toekomst en later terugkijken op een fijne tijd op de Vondelschool. In de MR mag ik ook meedenken over de belangrijke punten van de school, om zo het beste uit de kinderen de leerkrachten en de ouders te kunnen halen.

Samenwerkende partijen