Wat zien wij als onze taak?

Samen met de ouders begeleiden we kinderen bij hun ontwikkeling tot sterke en sociale mensen. Onze leerlingen gaan met plezier naar school en hebben vertrouwen in zichzelf en elkaar. Wij geloven in de kracht van kleinschaligheid en hebben daardoor oprechte aandacht voor onze leerlingen. We bieden op school een veilige omgeving waarbinnen het kind optimaal kan leren.

Onze uitgangspunten

  • Een veilige plek is essentieel om te leren 
  • Wij dagen kinderen uit het beste uit zichzelf te halen 
  • Onze onderwijsaanpak sluit aan bij de behoefte van het kind 
  • Ouders worden intensief betrokken bij het leerproces 
  • Kinderen verdienen rust, structuur en duidelijkheid 
  • De leeromgeving is rijk en van deze tijd 
  • We denken in mogelijkheden 
  • We hebben waardering voor de inzet van onze leerkrachten

Samenwerkende partijen