Schooltijden

09 januari 2023
Onze schooltijden zijn als volgt:

08.35 u: Kinderen mogen naar binnen
08.45 u: Start van de les
14.30 u: Kinderen zijn uit 

Op woensdag zijn de kinderen om 12.45 u uit.
Bij de kleuters gaan de deuren open om 08.40 u. 

Samenwerkende partijen