Schooltijden

09 september 2020
Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag zijn de schooltijden als volgt:

8.35: Kinderen mogen naar binnen
8.45: Start van de les
14.30: Kinderen zijn uit

Op woensdag zijn de schooltijden als volgt:

8.35: Kinderen mogen naar binnen
8.45: Start van de les
12.45: Kinderen zijn uit

Op onze school is zowel een voorschoolse als naschoolse BSO-voorziening (opvang).
Deze wordt aangeboden door Bink kinderopvang.

Samenwerkende partijen