Taal

09 september 2020
Een goede taalvaardigheid stelt leerlingen in staat uitdrukking te geven aan persoonlijke gevoelens en de werkelijkheid te ordenen en te begrijpen. 

In groep 3 leren kinderen lezen. Dit proces noemen we ook wel aanvankelijk lezen. We bieden de kinderen via de methode Veilig Leren Lezen woorden en letters aan. Deze letters kunnen in verschillende combinaties nieuwe woorden vormen. Het leren lezen gebeurt spelenderwijs en is voor de kinderen én voor de leerkracht een mooie ontdekkingsreis.

Om zorgvuldig en vlot te leren lezen moeten de kinderen veel ‘leeskilometers’ maken. Dit gebeurt op school op verschillende manieren. Ook ouders kunnen in deze fase een grote rol spelen.

Naast leesvaardigheid wordt er op school ook veel aandacht besteed aan (werkwoord)spelling, schrijven én argumentatie.

Samenwerkende partijen