Klacht

09 september 2020
Op school hechten we veel waarde aan het welzijn van de kinderen én dat van de ouders. Dat betekent dat we benieuwd zijn naar ieders ervaring én ook openstaan voor feedback.

Mocht je het als ouder niet eens zijn met een bepaalde aanpak in de klas, dan vragen we dit allereerst met de groepsleerkracht te bespreken. De groepsleerkracht ziet immers het meest van het kind en is direct betrokken bij het leerproces. Onze ervaring is dat een gesprek vaak tot een goede oplossing leidt.

Mocht het gesprek met de leerkracht niet voldoende zijn dan kunnen ouders terecht bij de directie. Voor klachten die niet gerelateerd zijn aan de klassenpraktijk kunnen ouders zich direct wenden tot de directie.

Stip Hilversum en de aangesloten scholen kennen daarnaast een externe, onafhankelijke vertrouwenspersoon. Om een klager indien gewenst bij te staan en een klacht in vertrouwen aan te horen. Als u niet tevreden bent kan het soms moeilijk zijn om uw klacht kenbaar te maken en een passende oplossing hiervoor te vinden. De externe vertrouwenspersoon kan u helpen bij het vinden van een passende oplossing. Voor de scholen van Stip Hilversum treedt Dominique Maas op als externe vertrouwenspersoon; zij is te bereiken via T: 088-111 99 00 | M: 06 543 560 87, E:  maas@devertrouwenspersoon.nl 

Samenwerkende partijen