Zorgbeleid

09 januari 2023
Leren doen wij zoveel mogelijk in de klas. Kinderen die meer aankunnen krijgen hier verrijkings- en verdiepingstof aangeboden. 

Een aantal kinderen komt in aanmerking voor de Plusgroep. Onder begeleiding van onze HB-specialist werken zij 45 minuten per week aan extra uitdagende opdrachten. 

Binnen Stip is voor kinderen die in de categorie hoogbegaafd vallen de Stipklas opgericht.
Kinderen uit de Stipklas komen één ochtend per week samen en krijgen een passend programma aangeboden. In de Stipklas, een externe locatie, zitten leerlingen van de verschillende openbare scholen binnen Hilversum. 

Ook ondersteuning aan kinderen die meer zorg nodig hebben, gebeurt zoveel mogelijk in de klas. Mocht het toch nodig zijn, dan wordt door onze Remedial Teacher of door ambulant begeleiders buiten de klas extra zorg geboden.

Kinderen die graag met hun handen werken, kunnen naar de Kei-klas. De Kei-klas is een omgeving waar ruimte is om jezelf met plezier te ontwikkelen en zelfvertrouwen te laten groeien

Voor meer informatie over ons zorgbeleid: Beleid ten aanzien van remedial teaching en pluskinderen.pdf

Samenwerkende partijen