Hoogbegaafdheid

09 september 2020
Het is van belang dat kinderen die goed kunnen leren zich op school uitgedaagd voelen én leren leren.

Kinderen die (bijzonder) goed kunnen leren krijgen daarom op onze school een aangepast programma.
Dit betekent dat zij beperkt herhalingsstof maken, waardoor meer tijd over blijft voor verbreding en verdieping.

Eén keer per week komen deze kinderen samen met onze intern begeleider. In samenwerking met de leerkracht  zorgt deze voor een passend programma dat in de klas kan worden uitgevoerd.

Voor kinderen die in de categorie hoogbegaafd vallen heeft ons schoolbestuur de Stipklas opgericht.
Kinderen uit de Stipklas komen één ochtend per week samen en krijgen een bijzonder uitdagend programma aangeboden. De Stipklas bestaat uit hoogbegaafde leerlingen van de verschillende scholen binnen Hilversum. De Stipklas is op een externe locatie.

Samenwerkende partijen