Ziek melden

09 januari 2023
Mocht je kind door ziekte niet aanwezig kunnen zijn op school, dan ontvangen onze leerkrachten hiervan graag via Parro een bericht van de ouder/verzorger. Stuur dit bericht voor 8.15u, zodat de leerkracht voor aanvang van de schooldag op de hoogte is. 

Samenwerkende partijen