Voortgezet onderwijs

09 januari 2023
Op onze school hebben we beleid ontwikkeld dat gaat over het tot stand komen van het advies aan ieder kind voor het voortgezet onderwijs.
De gesprekken over het advies starten vanaf groep 7. In het document is te lezen hoe we dit doen op onze school:

Samenwerkende partijen