Leerlingenraad

09 september 2020
Elk jaar kiezen groepen vijf, zes, zeven en acht een leerling uit de klas die zij voordragen als lid van de leerlingenraad. De leerlingenraad vergadert één keer per maand met elkaar en de directeur over schoolse zaken. De leerlingenraad doet voorstellen, voert activiteiten uit en heeft ook een eigen budget.

Samenwerkende partijen