Gevonden voorwerpen

09 januari 2023
Op school in de grote hal staat een  kist met gevonden voorwerpen.

Voorwerpen die niet worden opgehaald worden na verloop van tijd aan het goede doel gedoneerd.

Samenwerkende partijen