Luizen

13 september 2020
Luizen komen helaas regelmatig voor op de basisschool. We vragen daarom ouders om de haren van het kind wekelijks te controleren op luizen.

Wanneer de leerkracht bij een kind luizen constateert wordt, afhankelijk van de hoeveelheid, aan ouders gevraagd het kind op te halen.

In de behandeling van luizen is het grondig, herhaaldelijk kammen met een luizenkam het meest effectief.

Als er één van de kinderen luizen heeft, meldt de leerkracht dit aan ouders in de groep. Zij zijn dan extra alert.

Samenwerkende partijen