Ouderraad (OR)

09 januari 2023
De ouderraad helpt het team van leerkrachten bij de organisatie van activiteiten zoals het sinterklaasfeest, het kerstfeest, het jaarlijkse zomerfeest en andere festiviteiten. 


Samenwerkende partijen