Ouderraad (OR)

13 september 2020
De ouderraad helpt het team van leerkrachten bij de organisatie van activiteiten zoals het sinterklaasfeest, het kerstfeest, naschoolse sporttoernooien, het jaarlijkse zomerfeest en andere feestelijke activiteiten.

Voor deze activiteiten, maar ook om alle extra's te kunnen bekostigen, vragen wij op een jaarlijkse ouderbijdrage. De ouderraad beheert de bijdragen. De ouderbijdrage voor schooljaar 2020-2021 bedraagt 37,50,- per kind.

Samenwerkende partijen