Medezeggenschapsraad (MR)

09 januari 2023
De medezeggenschapsraad bestaat uit twee ouders en twee leerkrachten en geeft mede vorm aan het beleid op de Vondelschool en draagt bij aan het uitvoeren van dit beleid.

In het schooljaar 2022-2023 bestaat de MR uit Gijs Heuvingh (ouder), Petra Kerstens (ouder), Jet Wintraecken (groep 1/2) en Marie-José Nelis-Janssen (groep 5).
 

Visie

De MR adviseert, controleert en denkt mee vanuit de belangen van ouders en leerkrachten om een leerzame, plezierige, werkzame en veilige plek voor kinderen en leerkrachten te creëren en te behouden. Dit doen we door:
  • de (beleids-) voorstellen van de directie te beoordelen en gebruik te maken van ons advies-, instemmings-, informatie- en initiatiefrecht.
  • actief met onze achterban te communiceren over belangrijke ontwikkelingen die het onderwijs op de Vondelschool beïnvloeden.
  • een bijdrage te leveren op lokaal niveau en in de GMR.

Centraal staat daarbij hoe we vanuit de MR kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen tot zelfstandige personen die verantwoordelijkheid kunnen en willen dragen voor zichzelf, hun omgeving en de samenleving.

De MR vergadert ongeveer zes maal per jaar.  Voor vragen of meer informatie kunt u een e-mail sturen naar mr@vondelschoolhilversum.nl

Samenwerkende partijen