Sociale vaardigheden en emotionele ontwikkeling

09 januari 2023
In een klas waar kinderen zich veilig voelen kan goed worden geleerd. Een veilig sociaal klimaat is echter geen vanzelfsprekendheid.

Onze leerkrachten geven daarom minimaal één keer per week Kanjertraining. Kanjertraining is een lesprogramma gericht op vertrouwen in jezelf, in elkaar en een positieve groep.

Samenwerkende partijen