Rekenen

13 september 2020
Rekenvaardigheid is een belangrijk onderdeel van het onderwijsaanbod op de Vondelschool.  Vaardigheid in rekenen verschaft leerlingen een handvat om kennis en informatie te kunnen duiden en structureren én probleemoplossend te kunnen handelen.

Het aanleren van beginnende rekenvaardigheden begint al in onze kleuterklas. Bij de jongste kinderen werken we spelenderwijs aan belangrijke rekendoelen. Welke cijfers kennen de kleuters al?  Begrijpen ze waar deze cijfers horen op de telrij?

In de middenbouw (groep 3-4-5) leren de kinderen onder meer klokkijken, optellen/aftrekken en keersommen.

Eind groep acht kunnen onze leerlingen met percentages rekenen, zijn ze vertrouwd met breuken en vormen inhoudsmaten geen uitdaging meer.

In het rekenonderwijs werken wij met de nieuwste versie van de beproefde methode Wereld in Getallen.

Wij zorgen dat de sterkste leerlingen voldoende uitdaging ervaren in het rekenonderwijs én ondersteunen kinderen met wat minder rekentalent bij het ontwikkelen van hun vaardigheden. 

Samenwerkende partijen