Kleuteronderwijs

13 september 2020

Op de Vondelschool leren de jongste kinderen (groep 1/2) spelenderwijs. Door te spelen werken kinderen aan hun cognitieve en sociale ontwikkeling. Spelen is voor jonge kinderen de beste manier om deze hogere mentale functies te ontwikkelen.

Om spelenderwijs tot leren te komen is een rijke leeromgeving in de klas nodig. Deze omgeving moet het kind nieuwsgierig maken en uitdagen om aan de slag te gaan met de (fijne) motoriek, getallen, letters en spel. Onze kleuterleerkrachten zijn daarom onmisbaar. Zij begeleiden de kinderen, observeren en dragen verantwoordelijkheid voor een uitdagende leeromgeving.

Wij maken in ons kleuteronderwijs onderscheid tussen vijf kernactiviteiten die de basis leggen voor verdere leerprocessen op onze school. Zo zorgen we voor een goede overgang naar groep 3.

Die activiteiten zijn:
Lees- en schrijfactiviteiten
Reken- en wiskundige activiteiten
Gespreksactiviteiten
Constructieve activiteiten 
Spelactiviteiten

Wij werken bij de jongste kinderen met thema's zodat kinderen in een voor hen uitdagende en betekenisvolle context kunnen leren. Voorbeeldthema's zijn 'Mijn naam is', 'Ik ga op reis', 'Ontdekken in het bos' en 'De Winter'. We laten daarbij de leeromgeving en de lesactiviteiten aansluiten bij het thema.

Op deze manier halen we het beste uit de kinderen en laten we zien dat leren leuk is!

Samenwerkende partijen