Engels

13 september 2020
Op onze school geven we vanaf de kleuterklassen Engels. We beginnen bij de jongste kinderen in het klein met eenvoudige Engelstalige liedjes. In de bovenbouw is Engels een vast onderdeel van het onderwijsprogramma.

Wij zorgen dat we de kinderen goed voorbereiden op het vak Engels in het voortgezet onderwijs.

Samenwerkende partijen