Digitale geletterdheid

09 januari 2023
Digitale geletterdheid staat hoog op de agenda: ICT-basisvaardigheden, mediawijsheid en informatievaardigheden zullen in het schooljaar 2024-2025 volledig zijn geïntegreerd in ons curriculum. Vanaf dit schooljaar worden hierin actief stappen ondernomen om dit doel te behalen. Deze stappen bevatten onder meer het formuleren van een visie en twee ICT-projectweken en het bijscholen van leerkrachten.

Op school zijn chromebooks aanwezig. Wij breiden uit naar een chromebook per kind. Chromebooks worden op onze school gebruikt ter ondersteuning van het leerproces.

Samenwerkende partijen