Ouderbijdrage

09 januari 2023
Het team van leerkrachten organiseert in samenwerking met de ouderraad leuke activiteiten zoals het sinterklaasfeest, het kerstfeest, het jaarlijkse zomerfeest en andere feestelijke activiteiten.

Om deze activiteiten te kunnen bekostigen vragen wij om een jaarlijkse, vrijwillige ouderbijdrage. De ouderbijdrage voor schooljaar 2023-2024 bedraagt € 40,00 per kind. De ouderraad verzendt hiervoor via Parro/Schoolkassa een betaalverzoek naar de ouders.

Naast de ouderbijdrage betalen ouders nog een bedrag voor deelname van het kind aan het schoolreisje of het schoolkamp.

Samenwerkende partijen