Ouderbijdrage

13 september 2020
Het team van leerkrachten organiseert in samenwerking met ouders leuke activiteiten zoals het sinterklaasfeest, het kerstfeest, naschoolse sporttoernooien, het jaarlijkse zomerfeest en andere feestelijke activiteiten.

Voor deze activiteiten, maar ook om alle extra's te kunnen bekostigen, vragen wij om een jaarlijkse ouderbijdrage. Deze ouderbijdrage is vrijwillig, maar wordt enorm gewaardeerd.  De ouderbijdrage voor schooljaar 2020-2021 bedraagt 37,50,- per kind.

Naast de ouderbijdrage betalen ouders nog een bedrag voor deelname van het kind aan het schoolreisje of het schoolkamp.

Samenwerkende partijen