Communicatie

09 januari 2023

Communicatie met de leerkracht gaat via Parro. Parro is een communicatieapp die speciaal ontwikkeld is voor basisscholen in Nederland. We vinden goed en laagdrempelig contact met ouders belangrijk en daar draagt deze app aan bij. 

In de Parro app ontvangen ouders leuke foto's van de groep, kunnen zij een bericht sturen aan de leerkracht, zich inschrijven voor oudergesprekken of zich opgeven om te helpen bij schoolactiviteiten. Ouders kunnen Parro op hun mobiele telefoon installeren of via een vaste computer inloggen. Leerkrachten zijn tussen 08.00 en 17.00 uur op Parro bereikbaar.

Maandelijks verstuurt de directie via Parro een nieuwsbrief met informatie voor de ouders en verzorgers.


Samenwerkende partijen