Protocol schorsen en verwijderen

09 januari 2023

Bij een ernstig incident waarbij de veiligheid voor de groep en de leerkracht in het geding is, nemen wij de volgende stappen. Deze stappen kunnen ook worden gevolgd als er sprake is van (ernstig) pestgedrag dat leidt tot een gevoel van onveiligheid bij één of meer leerlingen.

1. De leerling gaat direct uit de groep. Afhankelijk van de ernst van de situatie wordt het kind in een andere klas geplaatst, bij directie geplaatst of wordt ouders gevraagd de leerling op te halen.

Bij een zeer ernstige situatie kiest directie ervoor om tot schorsing over te gaan.

2. Directie belt en/of mailt ouders over incident en vraagt ouders op gesprek. In dit gesprek wordt een officiële waarschuwing gegeven. Directie benoemt daarbij de mogelijkheid tot interne/externe schorsing.

3. Bij herhaling van een incident zal de leerling 2 dagen intern geschorst worden. Dit houdt in dat de leerling 2 dagen in een andere klas verblijft. Hij/zij maakt daar het werk van de eigen klas. Ook de pauzes brengt de leerling niet door met leerlingen van de eigen klas.

4. Als de leerling nogmaals grensoverschrijdend gedrag laat zien, dan wordt de leerling twee dagen extern geschorst, en zit de leerling thuis.

5. Dit herhaalt zich tot maximaal 2 weken

6. Verwijdering: de leerling moet van school

Te allen tijde wordt er vanuit school gezocht en meegedacht naar oplossingen en hulp voor de leerling. Mocht de Vondelschool niet meer de juiste school zijn, dan zoekt school mee naar een alternatief.

Samenwerkende partijen